درمان جدید و پیشگیری از آلرژی غذایی براساس باکتری های روده

ویزیتال

12 آذر، 1398

بهداشت عمومی


درمان جدید و پیشگیری از آلرژی غذایی براساس باکتری های روده

یک مطالعه جدید از شناسایی گونه ای باکتری موجود در روده نوزادان شیرخوار که مانع بروز آلرژی های غذایی میشود خبر می دهد. بر اساس آمار در کشور آمریکا در هر سه دقیقه یک نفر با مشکل آلرژی غذایی به اورژانس مراجعه می کند، در حال حاضر تنها راه جلوگیری از امراض ناشی از آلرژی غذایی پرهیز غذایی و اجتناب از غذاهای آلرژی زا است. محققان به دنبال روشهای جدید پیشگیری و درمان اثرات ناشی از آلرژی غذایی هستند. تحقیقات اخیر در مورد میکروبیوم - اکوسیستم پیچیده میکروارگانیسم ها که در روده و سایر نقاط بدن زندگی می کنند - نشان می دهند که یک میکروبیوم روده تغییر یافته ممکن است نقش اساسی در توسعه آلرژی های غذایی داشته باشد.

یک مطالعه جدید ، توسط محققان بیمارستان بریگام و بیمارستان زنان وکودکان بوستون انجام شده که منجرب به شناسایی گونه ای باکتری موجود در روده نوزاد شیرخوار شده است. این باکتری نوزادان را در برابر آلرژی هایی غذایی محافظت می کند. در مطالعات آزمایشگاهی ، محققان دریافتند که یک فرمول خوراکی غنی شده از پنج یا شش گونه باکتری که در روده انسان یافت شده در برابر آلرژی های غذایی از نمونه آزمایشگاهی محافظت نموده و با تقویت تحمل آلرژن های غذایی ، بیماری ایجاد شده را کاهش می دهد.

این تیم تحقیقاتی برای شناخت گونه های مهم باکتریایی درگیر در آلرژی های غذایی مطالعاتی را در مورد انسان و مدل های بالینی انجام دادند. این تیم بارها از 56 کودکانی که دچار حساسیت غذایی شده اند ، نمونه های مدفوع را هر چهار تا شش ماه جمع آوری کرده و در مقایسه میکروبیوتای خود با 98 شیرخوار که دچار حساسیت غذایی نبودند ، تفاوت های بسیاری را پیدا کردند.

نمونه های میکروبیوتای مدفوع از نوزادان مبتلا به آلرژی غذایی یا بدون آن به موش هایی که به تخم مرغ حساس شده بودند ، پیوند داده شد.موشهایی که از گروه سالم میکروبی دریافت کرده بودند نسبت به موشهایی که میکروبی از نوزادان مبتلا به آلرژی غذایی دریافت می کردند بیشتر از آلرژی تخم مرغ محافظت می شدند.

محققان با استفاده از روشهای محاسباتی ، تفاوت هایی در میکروبهای کودکان مبتلا به آلرژی غذایی را در مقایسه با افراد بدون آن به منظور شناسایی میکروبهای مرتبط با محافظت یا آلرژی غذایی در بیماران مورد بررسی قرار دادند. این تیم آزمایش کردند که ببینند آیا میکروبهای محافظتی به صورت خوراکی بر روی موش ها می تواند مانع از ایجاد آلرژی غذایی شود. آنها دو مجموعه باکتری که محافظ بودند ایجاد کردند. دو مجموعه جداگانه از پنج یا شش گونه باکتری مشتق شده از روده انسان که متعلق به گونه های موجود در Clostridiales یا Bacteroidetes هستند می توانند آلرژی غذایی را در مدل موش سرکوب کنند ، از موش ها به طور کامل محافظت کرده و آنها را در برابر حساسیت تخم مرغ مقاوم نگه دارند. تجویز گونه های دیگر باکتری ها نمونه های آزمایشگاهی را از آلرژی غذایی محافظت نمی کرد.

براساس این تحقیق به نظر میرسد در آینده نزدیک امکان پیشگیری و درمان آلرژی غذایی بویژه در نوزادان با استفاده از دارو میسر گردد.

منبع

مطالب مرتبط